Slektshistorie


Treff 1 til 34 av 34     » Se galleri

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Info   Linket til 
1
Bernhardus von Krogh
Bernhardus von Krogh
født i Lübeck, Major af Infarteriet, var den første af familien, som kom til Danmark, hvor han (ifølge dansk adelslexicon I, 304) indkom med de Bremerske hjælpetropper i aaret 1644. Var gift med Alida von Bolton (datter av Diderich von Bolton*)

Tidsskrift for den norske Personalhistorie. 1847 Vol. 2 Nr. 4

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2023091480009_004
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 1847
 
2
Den gamle kyrkjegarden i Vikedal
Den gamle kyrkjegarden i Vikedal
Vindetreet : sogeskrift for Vindafjord. 2007 Vol. 16

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019012381269_001
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 2007
 
3
Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid
Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid
Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid : udgivne til Erindring om Familiens 300 Aars Jubilæum i Norden og trykte som manuskript for Familiens Medlemmer. 1
Eier av original/Kilde: Nasjonalbiblioteket
Dato: 1883
 
4
Etterkomarane til admiral Cornelius Cruys
Etterkomarane til admiral Cornelius Cruys
Slekta kom attende til Noreg med prestekona Adriane Johanne Cruys i Nedstrand.
Eier av original/Kilde: Stavanger Aftenblad
Dato: 11 Jan 1936
 
5
Etterkommarar av Peder og Antonette Bakkedal
Etterkommarar av Peder og Antonette Bakkedal
Etterkommarar av Peder og Antonette Bakkedal ble laget i anledning slektsstemne 25.05.2002

Hefte er laga av Ove Jonny Ohm og Øyvind Bakkedal var med og samla opplysningar.

Skannet av Anita Skeie Vormestrand.
Eier av original/Kilde: Slekten Bakkedal
Dato: 25 May 2002
['Flere koblinger'] 
6
Etterkommere av Ludvig Munthe
Etterkommere av Ludvig Munthe
 
7
Familien Monclairs slektsregister
Familien Monclairs slektsregister
Eier av original/Kilde: Familien Monclair
 
8
Haagenvik – Et Vestlandsk herresædes historie – Oberst Christopher von Krogh. Del 1 av 3.
Haagenvik – Et Vestlandsk herresædes historie – Oberst Christopher von Krogh. Del 1 av 3.
Translittererat från Stavanger Aftenblad 20-09-1902 av Katarina Barth Magnus 10-02-2016.

http://www.slektenvonkrogh.no/vonkrogh/showmedia.php?mediaID=191
Eier av original/Kilde: Stavanger Aftenblad
Dato: 20 Sep 1902
 
9
Haagenvik – Et Vestlandsk herresædes historie – Oberst Christopher von Krogh. Del 2 av 3.
Haagenvik – Et Vestlandsk herresædes historie – Oberst Christopher von Krogh. Del 2 av 3.
Translittererat från Stavanger Aftenblad 04-10-1902 av Katarina Barth Magnus 12-02-2016.

http://www.slektenvonkrogh.no/vonkrogh/showmedia.php?mediaID=192
Eier av original/Kilde: Stavanger Aftenblad
Dato: 20 Sep 1902
 
10
Haagenvik – tilsvar til svaret på historien. Del 3 av 3.
Haagenvik – tilsvar til svaret på historien. Del 3 av 3.
Translittererat från Stavanger Aftenblad 06-10-1902 av Katarina Barth Magnus 12-02-2016.

http://www.slektenvonkrogh.no/vonkrogh/showmedia.php?mediaID=193
Eier av original/Kilde: Stavanger Aftenblad
Dato: 6 Oct 1902
 
11
HAR NOEN DENNE ØNSKES EN PDF-FIL AV BOKEN
HAR NOEN DENNE ØNSKES EN PDF-FIL AV BOKEN
Den norske gren av slekten von Krogh

Den norske gren av slekten von Krogh : Utarb. på grunnlag av den i 1898 utg. slektsbok, som er samlet av C. C. von Krogh og Adam von Krogh : Ajourført og tegnet 1944

Medvirker: Krogh, Gunnar von, Krogh, C.C., von Krogh, Adam von
Publisert: U.s., 1944
Omfang: s.
Språk: Norsk
Omtalt/Avbildet: Krogh
Materialtype: Bøker
Kilde for metadata: Norsk bokfortegnelse (norbok/4401743nno)
 
12
Hjelmeland : bygdesoge. 1 : Tida før 1800
Hjelmeland : bygdesoge. 1 : Tida før 1800
Kapittel 24 - Dei kondisjonerte
Blant annet om Barth og von Krogh

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748054
Eier av original/Kilde: Nasjonalbiblioteket
Dato: 1997
 
13
Komponisten fra Vikedal av Monica Nicolaisdatter Haugan
Komponisten fra Vikedal av Monica Nicolaisdatter Haugan
Georg Washington Magnus (1863-1917) var sønn av Georg Daniel Barth Magnus (1836-1915) og Hansine Margrethe Nielsine Jacobsen (1840-1923). Georg var gift med Johanna Colbjørnsen Munch Beyer (1863-1941). Monica Nicolaisdatter Haugan har skrevet ett portrett om Georg som vi presenterer her i pdf-format.

KOMPONISTEN FRÅ VIKEDAL –
eit portrett av Georg Washington Magnus
av Monica Nicolaisdatter Haugan

Den 7. juli i året 1863 vart Georg Washington Magnus fødd på
garden Hogganvik i Vikedal. Foreldra flytta like etter til Danmark
der han vaks opp. Han fekk undervisning i musikk i København
og studerte ved musikkkonsevatoriet i Leipzig der han fekk
nærkontakt med det europeiske musikklivet. Som vaksen familefar
budde han både i København, Bergen, Stavanger og nokre år
på garden Hogganvik. Han komponerte både enkle songmelodiar
og større musikkverk. Lite av denne musikken har vorte framførd,
og kanskje var det som dirigent og orkesterleiar han hadde si
viktigaste oppgåve. Han fekk ein brå død under framføringa av
operaen Carmen i Stavanger.
Eier av original/Kilde: Monica Nicolaisdatter Haugan
 
14
Maria Catharina Tamm - Årsskrift (Rogaland historielag). 1929 15.
Maria Catharina Tamm - Årsskrift (Rogaland historielag). 1929 15.
Historien om navnet Maria Catharina Tamm von Krogh.

Maria Catharina Tamm von Krogh 1811-1811
Søren de Fine von Krogh 1773-1836
Dorothea Catharina Svane 1779-1848

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019012381444_001
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 1929
 
15
Præstehistorier og Sagn fra Ryfylke
Præstehistorier og Sagn fra Ryfylke
Eier av original/Kilde: Nasjonalbiblioteket
Dato: 1891
 
16
Ramnes Bygdebok. 2 2/1 : Gårds- og slektshistorie, side 1 av 2
Ramnes Bygdebok. 2 2/1 : Gårds- og slektshistorie, side 1 av 2
Einar Rudolf Wilhelmsen 1903-1977
Nathalie von Krogh 1902-1984
Einar Wilhelmsen 1934-
Vera Grøntvedt
Bjørn Wilhelmsen 1936-
Jorunn Hostad

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012050924016
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 1970
 
17
Ramnes Bygdebok. 2 2/1 : Gårds- og slektshistorie, side 2 av 2
Ramnes Bygdebok. 2 2/1 : Gårds- og slektshistorie, side 2 av 2
Einar Rudolf Wilhelmsen 1903-1977
Nathalie von Krogh 1902-1984
Einar Wilhelmsen 1934-
Vera Grøntvedt
Bjørn Wilhelmsen 1936-
Jorunn Hostad

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012050924016
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 1970
 
18
Rogalands historielag Aarshefte 1929
Rogalands historielag Aarshefte 1929
Olaf Hansen: Søren de Fine von Krogh.
Eier av original/Kilde: Rogaland Historielag
Dato: 1929
 
19
Rogalands historielag Aarshefte 1929
Rogalands historielag Aarshefte 1929
Johannes Kreutz Magnus: Segner um den gamle von Krogh ætti i Ryfylke.
Eier av original/Kilde: Rogaland Historielag
Dato: 1929
 
20
Ryfylkets vakreste ættegrend
Ryfylkets vakreste ættegrend
Intervju med Johannes Kreutz Magnus 1852-1946
Eier av original/Kilde: Stavanger Aftenblad
Dato: 26 Jul 1924
 
21
Skeid (yttre) 1821-1921
Skeid (yttre) 1821-1921
Med træk af gaardens og slegtens historie ved Hjalmar Christensen.
Eier av original/Kilde: Nasjonalbiblioteket
 
22
Stamtavle over adelsslegten von Krogh
Stamtavle over adelsslegten von Krogh
Eier av original/Kilde: Bergen Offentlige Bibliotek
 
23
Stamtavle over Familjen Barth ved Mikael Sundt.
Stamtavle over Familjen Barth ved Mikael Sundt.
I Bayern finnes en adelig slekt Barth, hvis avstamning kan føres tilbake til ca. 1200. Etter en gammel familietradisjon skal den de norske Barther være en gren av denne slekten, men det er ikke så langt ført bevis for dette. Den eldste sikkert kjente stamfar for den norske slekten er den saksiske bergmannen Georg Barth, hvis sønn Daniel Barth (1607–1656) kom til Norge ca 1623, hvor han senere ble overbergmester på Kongsberg. Han var gift med Mette Schneberg.
Eier av original/Kilde: Bergen Offentlige Bibliotek
 
24
Stamtavle over slægten Stockfleth
Stamtavle over slægten Stockfleth
Stamtavle over slægten Stockfleth som agnatisk nedstammer fra Eggert Stockfleth. Født i Haderslev, begravet 21 marts 1638 paa Bragenæs kirkegaard ved Drammen. Med Biografer. Samlet og udarbeidet af August von Eyben postmester i Ruds-Vedby.
 
25
Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine
Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine
Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine med personalhistoriske efterretninger om disse slægter, utarbeidede af L. H. F. de Fine Olivarius.
Eier av original/Kilde: Bergen Offentlige Bibliotek
 
26
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
If6a MERVIN ROOSEVELT ROBERTSON, b. July 7, 1932, Houston, Texas. Mervin joined the U.S. Air Force, and has seen service in the South Pacific, three years in Korea, and has recently re enlisted for another six years. He is now stationed at Chanute Air Force base in Illinois, and enrolled in a mechanics class.

https://www.slektenvonkrogh.no/vonkrogh/showmedia.php?mediaID=806
Eier av original/Kilde: Lester W. Hansen
 
27
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
Compiled by Lester W. Hansen
Eier av original/Kilde: Lester W. Hansen
 
28
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
If6b ERVIN GARNER ROBERTSON, b. July 7, 1932, Houston,
Texas. Ervin like his twin brother, Mervin, also joined the U.S. Air
Force and served in Greenland. At the present time he works for
the Boeing Airplane Co., in Seattle, Wash. He resides at 1304
Pacific Highway South, Seattle, 88, Wash.

https://www.slektenvonkrogh.no/vonkrogh/showmedia.php?mediaID=806
Eier av original/Kilde: Lester W. Hansen
 
29
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
If6c SHIRLEEN MAY ROBERTSON, b. May 28, 1935, Houston,
Texas. Stillborn.

https://www.slektenvonkrogh.no/vonkrogh/showmedia.php?mediaID=806
Eier av original/Kilde: Lester W. Hansen
 
30
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
If6d BOBBY LEE ROBERTSON, b. July 17, 1936, Victoria, Texas.
Bobby enlisted in the Marines m 1953, and intends to re-enlist
when his term expires. At present he is stationed at 29 Palms, California, Marine Base, where he works in the motor truck squadon and
is taking a course in mechanics.

https://www.slektenvonkrogh.no/vonkrogh/showmedia.php?mediaID=806
Eier av original/Kilde: Lester W. Hansen
 
31
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
If6 DENA FRANCIS KAYSER, b. February 5, 1912, Alvin, Texas.
(1st hus) Edward Bowen Robertson, b. October 30, 1911, Wharton,
Texas. Married May 24, 1930, Houston, Texas. Four children were born
to them,—Mervin (If6a) and Ervin (lf6b) (twins), Shireleen (lf6c)
and Bobby (lf6d). They were divorced in 1939.

Later she became married to her second husband, Paul Henry Vollmer, b. August 11, 1903, Houston, Texas. Paul has been in the business of buying and feeding hogs for the market. He also owns rental properties and oil royalties.

They purchased an eleven hundred acre ranch near Navasota, Texas,
recently, where he now raises cattle. They have one child named Paul
(lf6e). The family address is Rt. 3, Box 87B, Navasota, Texas.

https://www.slektenvonkrogh.no/vonkrogh/showmedia.php?mediaID=806
Eier av original/Kilde: Lester W. Hansen
 
32
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
If DENA MATILDA ANDERSON, b. January 10, 1871, Goodhue Co., Minn. (1st hus) John Francis Kayser, b. 1865, Red Wing, Minn. Married Sept., 1891, at Red Wing. Dena and John moved in 1907 to Texas, where he had employment as stationary engineer. He died May 28, 1919. Children,—Raymond (lfl), Elsie (lf2), Winnifred (lf3), Florence (lf4), Arnold (lf5) and Dena (lf6).

Several years after her first husband’s death Dena married Otto Maroch, a carpenter. She died June 4, 1943, at Houston, Texas, and he followed her to the grave July 15, 1950.

https://www.slektenvonkrogh.no/vonkrogh/showmedia.php?mediaID=806
Eier av original/Kilde: Lester W. Hansen
 
33
Tidsskrift for den norske Personalhistorie. Ny Række : Første - Sjette Hefte
Tidsskrift for den norske Personalhistorie. Ny Række : Første - Sjette Hefte
Hemmelig brevveksling imellom kong Frederik den sjette og General G. F. v- Krogh i Trondheim, i tidsrommet 1809-1813, tillige med nogle biografiske efterretninger om familien von Krogh.
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 1846/1850
 
34
Vore fælles ahner
Vore fælles ahner
Eier av original/Kilde: Nasjonalbiblioteket
 Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.