Slektshistorisk


Treff 1 til 12 av 12     » Se galleri    » Lysbildefremvisning

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Info   Linket til 
1
Familien Hertzberg : dens oprinnelse og slektshistorie, side 1 av 2.
Familien Hertzberg : dens oprinnelse og slektshistorie, side 1 av 2.
Christian Hertzberg 1767-1830

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012020208045
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 1932
 
2
Familien Hertzberg : dens oprinnelse og slektshistorie, side 2 av 2.
Familien Hertzberg : dens oprinnelse og slektshistorie, side 2 av 2.
Christian Hertzberg 1767-1830

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012020208045
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 1932
 
3
Johannes Kreutz Magnus og Silla Alette Vatnem sin familie.
Johannes Kreutz Magnus og Silla Alette Vatnem sin familie.
Fra boken: Sunnhordaland-slekter II
Eier av original/Kilde: https://nb.no/
 
4
KROGHS VERTSHUS

Fra boken «På kafe i Trondheim»
KROGHS VERTSHUS Fra boken «På kafe i Trondheim»
Gjennom Henry Bergs rekonstruksjon av 1600-tallsbyen er flere andre vertshus, skjenkesteder og øltapperier kjent. Et av disse var major von Kroghs vertshus utenfor skanseporten på Ilevollen. Dette stedet eksisterte trolig fra tidlig på 1600-tallet, da byens fornemme borgere møttes utenfor byporten for geværskyting med en såkalt papegøyestang som blink. Før konkurransen styrket deltakerne seg, om ikke skyteferdighetene, med noen krus i vertshuset, og her ble også seierherren feiret etterpå av både deltakere og tilskuere.

Dette vertshuset ble tegnet inn på Nauclers kart fra den svenske okkupasjonen av Trondheim i 1658, anført som "Krogh". Det kjennes ellers blant annet fra en kontrakt utsendt av byens ledende organ, Magistraten, i 1661. Den handlet om utleie av et jordstykke på Ilevolden til Berent von Krogh for 1 riksdaler årlig. Utenfor byen hadde Krogh for øvrig rett til å sjenke på skysskiftet Leirbua og kom i 1676 opp i en prosess mot Herman Berentsen Meppel, som hadde åpnet vertshus på Brannhaugen like ved.

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018083107106
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 2014
 
5
Militære forfedre (Georg Frederik von Krogh)
Militære forfedre (Georg Frederik von Krogh)
Georg Frederik von Krogh 1843-1901

Morgenbladet, tirsdag 13. desember 1901
Eier av original/Kilde: Morgenbladet
Dato: 13 Dec 1901
 
6
Militære forfedre (Georg Frederik von Krogh)
Militære forfedre (Georg Frederik von Krogh)
Georg Frederik von Krogh 1843-1901

Morgenbladet, tirsdag 14. desember 1901
Eier av original/Kilde: Morgenbladet
Dato: 14 Dec 1901
 
7
Nidarosdomen og slekten von Krogh
Nidarosdomen og slekten von Krogh
NIDAROSDOMEN – FRA KATEDRAL TIL SOGNEKIRKE 1537-1868

Utdrag om slekten von Krogh i Nidarosdomen

Kilde:
Fra katedral til sognekirke 1537-1869
Forfatter: Trygve Lysaker
Publisert: 1973
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012050208004
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 1973
 
8
Stamfar for slekten von Krogh i Norge Bernhardus von Krogh 1620-1676

av Mathias Beyer
Stamfar for slekten von Krogh i Norge Bernhardus von Krogh 1620-1676 av Mathias Beyer
Bernhardus (Bernt) von Krogh var født i Lübeck, Tyskland og kom til Danmark i 1644 med tropper fra Bremen for å hjelpe kong Christian IV av Danmark i krigen «Hannibalfeiden» 1643-1645 mot Sverige.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/HannibalfeidenKilde: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/HannibalsfeidenEtter å ha kjempet med tapperhet ble Bernhardus værende i tjeneste for kong Christian IV og ble satt i kommando over tropper i Trondheim, som på dette tidspunkt fortsatt er styrt av Danmark.

Bernhardus ble statskaptein 1662 og statsmajor 1663, begge deler i Trondheim.

I mellomtiden giftet han seg med Alida von Bolten, datter av Borgermesteren av Bremen, Dietrich von Bolten og Lucretia von Tillings. Alida ble etter Bernhardus sin død gift med Johan Herman Schurman.

Bernhardus døde 9. august 1676 i Trondheim.

Bernhardus og Alidas barn var; Georg Frederich, født 1653, død 1721 i Bergen, Anna Dorothea, født 1658, død 1693 i Trondheim. Gift med Jacob Haar, en hæroffiser. Helene Abigael, født 1660, død 1693 i Trondheim.

Kilder:
The Anderson-Krogh Genealogy
Hirsch kartotek over danske og norske officerer
Eier av original/Kilde: Mathias Beyer
Dato: 5 Mar 2022
 
9
Søren de Fine Augustinus Brun Beyer, Frands Georg Dekke Beyer og Christopher von Krogh Beyer.
Søren de Fine Augustinus Brun Beyer, Frands Georg Dekke Beyer og Christopher von Krogh Beyer.
Frants Beyer mistet i februar 1849 paa samme dag 3 små sønner, som døde av "pustula maligna". De havde leket med farens puddelhund og var av denne paaført den dræpende sykdom. Søren de Fine Augustinus Brun Beyer, Frands Georg Dekke Beyer og Christopher von Krogh Beyer.
 
10
Trondheim før Cicignon : gater og gårder før reguleringen 1681
Trondheim før Cicignon : gater og gårder før reguleringen 1681
Kartet under er fra 1674. Manntallet 1660-62 har jeg ikke funnet enda, men det henvises altså i teksten her til dette Manntallet.

Bernhardus von Krogh 1620-1676

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033108025
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 1951
 
11
Trondheim før Cicignon : gater og gårder før reguleringen 1681
Trondheim før Cicignon : gater og gårder før reguleringen 1681
Kartet under er fra 1674.

Bernhardus von Krogh 1620-1676

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033108025
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 1951
 
12
Trondheim før Cicignon : gater og gårder før reguleringen 1681
Trondheim før Cicignon : gater og gårder før reguleringen 1681
Major von Kroghs vertshus, 11. juni 1661 overdrar Magistraten mot 1 rdlr. årl. avgift til Berent von Krogh et jordstykke utenfor Skanseporten.

Bernhardus von Krogh 1620-1676

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033108025
Eier av original/Kilde: https://www.nb.no/
Dato: 1951
 Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.