Coat of Arms


Treff 1 til 29 av 29     » Se galleri    » Lysbildefremvisning

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Info   Linket til 
1

 
2
Byvåpen for Vaxjo
Byvåpen for Vaxjo
Byvåpen for Vaxjo
Eier av original/Kilde: Vaxjo By
 
3
Coat of Arms Blaauw
Coat of Arms Blaauw
Coat of Arms Blaauw
Eier av original/Kilde: Slekten von Krogh
 
4
Coat of Arms Blaauw
Coat of Arms Blaauw
Coat of Arms Blaauw
Eier av original/Kilde: Slekten von Krogh
 
5
Coat of Arms Douglas
Coat of Arms Douglas
Coat of Arms Douglas
Eier av original/Kilde: Slekten von Krogh
 
6
Coat of Arms Holck-Winterfeldt
Coat of Arms Holck-Winterfeldt
 
7
Coat of Arms Juel
Coat of Arms Juel
 
8
Coat of Arms Kalling
Coat of Arms Kalling
Rang: Grevlig
Ättenummer: 91
Adlad: 1771-10-15
Introducerad: 1775-12-20
Ursprung: Finland, Österbotten, Lochteå socken, Mattila (Martinmäki)

Släkten härstammar från Österbotten i Finland. Den med visshet äldste kände stamfadern är länsmannen och hemmansägaren på Mattila (Martinmäki) i Lochteå socken, Matts Persson (Matti Pietarinpoika) Siuro (ca 1505–1574). Hans sonsons son var kaplanen i Kalajoki socken i Österbotten, Carolus Petri Kalling (1616–1672), vilken sannolikt antog släktnamn efter hemsocknen Kalajoki. Dennes son, assessorn i Svea hovrätt och i Reduktionskommissionen Pehr Kalling (1648–1705), adlades 1698 30/9 i Palatset i Stockholm av konung Karl XII med bibehållet namn Kalling. Han introducerades 1699 21/3 under nuvarande nr 1361. Hans två söner, översten och chefen för Närke-Värmlands regemente sedermera generallöjtnanten och riksrådet Pehr Kalling (1700–1795) och kommendörkaptenen vid Amiralitetet sedermera kommendören och landshövdingen på Gotland, Martin Kalling (1705–1765), upphöjdes i friherrlig värdighet 1751 21/11 på Stockholms slott av konung Adolf Fredrik. De introducerades i denna egenskap 1752 8/6 under nr 235 varvid den adliga ätten utgick på svärdssidan. Martin Kalling slöt själv sin ättegren 1765 2/7. Ovannämnde Pehr Kalling upphöjdes i grevlig värdighet 1771 15/10 på Stockholms slott av konung Gustav III och introducerades 1775 20/12 under nr 91 varvid den friherrliga ätten utgick. Första yngre grenen överflyttade 1868 till USA och fortlever där. Originalsköldebrevet liksom friherrebrevet och grevebrevet i original i privat ägo.

". . . En medelst ett til ändorne utbögdt silfver Andreæ kors fyrstyckad skiöld, mitt uppå med en hiertskiöld belagd, hvilket är stam vapnet, som är i tvänne lika delar klufvit och föreställer til höger trenne rader svarta hermeliner 2, 2 och 2 uti hvitt fält. Til vänster tvänne vågvis gående gyllende bielckar i blått fält. Uti det första fältet af grefve vapnet, som är blått, ses tvänne bielckar af guld, fölgde öfver och under af fyra kulor af samma metall, ett, två och ett. Uti det andra och tredje, hvilcka äro lika samt blå, hvaruti tvänne värjor af silfver korssvis stälde äro. Uti det fierde, som är af silfver, visar sig en röd, mitt uppå och vid sidorne nedfallen mur. Åfvanpå skiölden står trenne med grefliga kronor beprydde öpne tornere hielmar. På den medlersta, som är stam hielmen, står tvänne emot hvarandra utslagne blå vingar, hvardera belagde med en gyllende vågig bielcke. Uppå den högra hielmen står en uprest värja, fästet guld, klingan silfver, emellan tvänne å ömse sidor upreste hvita fanor. På den tredje hielmen til vänster upstiger till hälften ett åt höger sig vändande gyllende lejon, hållandes i högra ramen en värja och på den vänstra en carmosin röd och med hermeliner fordrad rådshatt. Skiölden hvilar på en piedestal och hålles af tvänne med hufvuden utvände gyllende lejon. Aldeles som detta vapn med sine rätta färgor här ofvan afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 12 A:006, RHA.

https://www.riddarhuset.se/blog/att/kalling/
Eier av original/Kilde: https://www.riddarhuset.se/
 
9
Coat of Arms Kielland
Coat of Arms Kielland
Eier av original/Kilde: Slekten Kielland
 
10
Coat of Arms Lehn
Coat of Arms Lehn
 
11
Coat of Arms Lerche
Coat of Arms Lerche
 
12
Coat of Arms Levetzow
Coat of Arms Levetzow
 
13
Coat of Arms Oxholm
Coat of Arms Oxholm
 
14
Coat of Arms Raben-Levetzau
Coat of Arms Raben-Levetzau
 
15
Coat of Arms Stockfleth
Coat of Arms Stockfleth
Coat of Arms Stockfleth
Eier av original/Kilde: Slekten Stockfleth
 
16
Coat of Arms von Barth
Coat of Arms von Barth
Coat of Arms von Barth
Eier av original/Kilde: Slekten von Krogh
 
17
Coat of arms von Bolten
Coat of arms von Bolten
Coat of arms von Bolten
Eier av original/Kilde: Slekten von Krogh
 
18
Coat of Arms von Brüggemann
Coat of Arms von Brüggemann
 
19
Coat of Arms von Campen
Coat of Arms von Campen
 
20
Coat of Arms von Krogh
Coat of Arms von Krogh
Coat of Arms von Krogh
Eier av original/Kilde: Slekten von Krogh
 
21
Coat of Arms von Krogh
Coat of Arms von Krogh
Coat of Arms von Krogh
Eier av original/Kilde: Slekten von Krogh
 
22
Coat of Arms von Krogh
Coat of Arms von Krogh
Coat of Arms (slektsvåpen) von Krogh
Eier av original/Kilde: Slekten von Krogh
['Flere koblinger'] 
23
Coat of Arms von Tangen
Coat of Arms von Tangen
Coat of Arms von Tangen
 
24
Coat of Arms Wedel-Heinen
Coat of Arms Wedel-Heinen
 
25
Coat of Arms Wedell-Wedellsborg
Coat of Arms Wedell-Wedellsborg
 
26
Greve af Lerche II
Greve af Lerche II
 
27
Greve Schack til Schackenborg
Greve Schack til Schackenborg
 
28
Lensgreve Lerche
Lensgreve Lerche
 
29
Winblad von Walter
Winblad von Walter
Rang: Adlig
Ättenummer: 1127
Adlad: 1688-01-24
Introducerad: 1689-02-07
Ursprung: Tyskland, Mecklenburg & Finland, Nyland, Sibbo socken.

Ätten består av två genom giftermål befryndade ättegrenar. Den äldre grenen härstammar från Mecklenburg i Tyskland. Äldste kände medlem är överstelöjtnanten vid Västerbottens läns infanteriregemente, Hindrich Walter (1630–1696), vilken jämte sin svärson (se nedan) adlades 1688 24/1 på Stockholms slott av konung Karl XI med namnet von Walter. De introducerades de 1689 7/2 under nuvarande nr 1127. Hindrich von Walter slöt själv sin ättegren 1696. Den yngre grenen härstammar från Nyland i Finland. Äldste kände stamfader är kyrkoherden i Sibbo socken Laurentius Winblad/Lauretius Johannis Pampinæus (död 1674). Hans son var häradshövdingen över Västerbottens norra kontrakt, Hinrich Larsson Winblad (död 1696), vilken var gift med Hindrich von Walters dotter Catharina von Walter (född 1661). Eftersom Hindrich saknade söner inbegreps hans svärson Hinrich Larsson Winblad i svärfaderns sköldebrev med tillägg av hans namn von Walter och vapen. Han introducerades så tillsammans med svärfadern 1689 7/2 under nuvarande nr 1127. Tre grenar av första yngre grenen överflyttade i början av 1900-talet till USA där de fortlever och medlemmarna skriver sig Walter. Andra yngre grenen överflyttade 1905 till USA och fortlever där samt kallar sig von Walter. Möjligen kan ytterligare ättemedlemmar fortleva i USA. Vissa ättemedlemmar skriver sig Vinblad von Walter. Originalsköldebrevet förvaras sedan 1895 i Riddarhuset.

https://www.riddarhuset.se/blog/att/winblad-von-walter/
Eier av original/Kilde: https://www.riddarhuset.se/
 Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.