Slektshistorie


Treff 1 til 26 av 26     » Se galleri

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
1
Den gamle kyrkjegarden i Vikedal
Den gamle kyrkjegarden i Vikedal
Vindetreet : sogeskrift for Vindafjord. 2007 Vol. 16

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019012381269_001
 
2
Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid
Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid
Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid : udgivne til Erindring om Familiens 300 Aars Jubilæum i Norden og trykte som manuskript for Familiens Medlemmer. 1
 
3
Etterkomarane til admiral Cornelius Cruys
Etterkomarane til admiral Cornelius Cruys
Slekta kom attende til Noreg med prestekona Adriane Johanne Cruys i Nedstrand.
 
4
Etterkommarar av Peder og Antonette Bakkedal
Etterkommarar av Peder og Antonette Bakkedal
Etterkommarar av Peder og Antonette Bakkedal ble laget i anledning slektsstemne 25.05.2002

Hefte er laga av Ove Jonny Ohm og Øyvind Bakkedal var med og samla opplysningar.

Skannet av Anita Skeie Vormestrand.
['Flere koblinger'] 
5
Etterkommere av Ludvig Munthe
Etterkommere av Ludvig Munthe
 
6
Familien Monclairs slektsregister
Familien Monclairs slektsregister
 
7
Haagenvik – Et Vestlandsk herresædes historie – Oberst Christopher von Krogh. Del 1 av 3.
Haagenvik – Et Vestlandsk herresædes historie – Oberst Christopher von Krogh. Del 1 av 3.
Translittererat från Stavanger Aftenblad 20-09-1902 av Katarina Barth Magnus 10-02-2016.

http://www.slektenvonkrogh.no/vonkrogh/showmedia.php?mediaID=191
 
8
Haagenvik – Et Vestlandsk herresædes historie – Oberst Christopher von Krogh. Del 2 av 3.
Haagenvik – Et Vestlandsk herresædes historie – Oberst Christopher von Krogh. Del 2 av 3.
Translittererat från Stavanger Aftenblad 04-10-1902 av Katarina Barth Magnus 12-02-2016.

http://www.slektenvonkrogh.no/vonkrogh/showmedia.php?mediaID=192
 
9
Haagenvik – tilsvar til svaret på historien. Del 3 av 3.
Haagenvik – tilsvar til svaret på historien. Del 3 av 3.
Translittererat från Stavanger Aftenblad 06-10-1902 av Katarina Barth Magnus 12-02-2016.

http://www.slektenvonkrogh.no/vonkrogh/showmedia.php?mediaID=193
 
10
HAR NOEN DENNE ØNSKES EN PDF-FIL AV BOKEN
HAR NOEN DENNE ØNSKES EN PDF-FIL AV BOKEN
Den norske gren av slekten von Krogh

Den norske gren av slekten von Krogh : Utarb. på grunnlag av den i 1898 utg. slektsbok, som er samlet av C. C. von Krogh og Adam von Krogh : Ajourført og tegnet 1944

Medvirker: Krogh, Gunnar von, Krogh, C.C., von Krogh, Adam von
Publisert: U.s., 1944
Omfang: s.
Språk: Norsk
Omtalt/Avbildet: Krogh
Materialtype: Bøker
Kilde for metadata: Norsk bokfortegnelse (norbok/4401743nno)
 
11
Hjelmeland : bygdesoge. 1 : Tida før 1800
Hjelmeland : bygdesoge. 1 : Tida før 1800
Kapittel 24 - Dei kondisjonerte
Blant annet om Barth og von Krogh

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748054
 
12
Komponisten fra Vikedal av Monica Nicolaisdatter Haugan
Komponisten fra Vikedal av Monica Nicolaisdatter Haugan
Georg Washington Magnus (1863-1917) var sønn av Georg Daniel Barth Magnus (1836-1915) og Hansine Margrethe Nielsine Jacobsen (1840-1923). Georg var gift med Johanna Colbjørnsen Munch Beyer (1863-1941). Monica Nicolaisdatter Haugan har skrevet ett portrett om Georg som vi presenterer her i pdf-format.

KOMPONISTEN FRÅ VIKEDAL –
eit portrett av Georg Washington Magnus
av Monica Nicolaisdatter Haugan

Den 7. juli i året 1863 vart Georg Washington Magnus fødd på
garden Hogganvik i Vikedal. Foreldra flytta like etter til Danmark
der han vaks opp. Han fekk undervisning i musikk i København
og studerte ved musikkkonsevatoriet i Leipzig der han fekk
nærkontakt med det europeiske musikklivet. Som vaksen familefar
budde han både i København, Bergen, Stavanger og nokre år
på garden Hogganvik. Han komponerte både enkle songmelodiar
og større musikkverk. Lite av denne musikken har vorte framførd,
og kanskje var det som dirigent og orkesterleiar han hadde si
viktigaste oppgåve. Han fekk ein brå død under framføringa av
operaen Carmen i Stavanger.
 
13
Præstehistorier og Sagn fra Ryfylke
Præstehistorier og Sagn fra Ryfylke
 
14
Ramnes Bygdebok. 2 2/1 : Gårds- og slektshistorie, side 1 av 2
Ramnes Bygdebok. 2 2/1 : Gårds- og slektshistorie, side 1 av 2
Einar Rudolf Wilhelmsen 1903-1977
Nathalie von Krogh 1902-1984
Einar Wilhelmsen 1934-
Vera Grøntvedt
Bjørn Wilhelmsen 1936-
Jorunn Hostad

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012050924016
 
15
Ramnes Bygdebok. 2 2/1 : Gårds- og slektshistorie, side 2 av 2
Ramnes Bygdebok. 2 2/1 : Gårds- og slektshistorie, side 2 av 2
Einar Rudolf Wilhelmsen 1903-1977
Nathalie von Krogh 1902-1984
Einar Wilhelmsen 1934-
Vera Grøntvedt
Bjørn Wilhelmsen 1936-
Jorunn Hostad

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012050924016
 
16
Rogalands historielag Aarshefte 1929
Rogalands historielag Aarshefte 1929
Olaf Hansen: Søren de Fine von Krogh.
 
17
Rogalands historielag Aarshefte 1929
Rogalands historielag Aarshefte 1929
Johannes Kreutz Magnus: Segner um den gamle von Krogh ætti i Ryfylke.
 
18
Ryfylkets vakreste ættegrend
Ryfylkets vakreste ættegrend
Intervju med Johannes Kreutz Magnus 1852-1946
 
19
Skeid (yttre) 1821-1921
Skeid (yttre) 1821-1921
Med træk af gaardens og slegtens historie ved Hjalmar Christensen.
 
20
Stamtavle over adelsslegten von Krogh
Stamtavle over adelsslegten von Krogh
 
21
Stamtavle over Familjen Barth ved Mikael Sundt.
Stamtavle over Familjen Barth ved Mikael Sundt.
I Bayern finnes en adelig slekt Barth, hvis avstamning kan føres tilbake til ca. 1200. Etter en gammel familietradisjon skal den de norske Barther være en gren av denne slekten, men det er ikke så langt ført bevis for dette. Den eldste sikkert kjente stamfar for den norske slekten er den saksiske bergmannen Georg Barth, hvis sønn Daniel Barth (1607–1656) kom til Norge ca 1623, hvor han senere ble overbergmester på Kongsberg. Han var gift med Mette Schneberg.
 
22
Stamtavle over slægten Stockfleth
Stamtavle over slægten Stockfleth
Stamtavle over slægten Stockfleth som agnatisk nedstammer fra Eggert Stockfleth. Født i Haderslev, begravet 21 marts 1638 paa Bragenæs kirkegaard ved Drammen. Med Biografer. Samlet og udarbeidet af August von Eyben postmester i Ruds-Vedby.
 
23
Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine
Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine
Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine med personalhistoriske efterretninger om disse slægter, utarbeidede af L. H. F. de Fine Olivarius.
 
24
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
The Anderson-Krogh Genealogy: Ancestral lines and descendants
Compiled by Lester W. Hansen
 
25
Tidsskrift for den norske Personalhistorie. Ny Række : Første - Sjette Hefte
Tidsskrift for den norske Personalhistorie. Ny Række : Første - Sjette Hefte
Hemmelig brevveksling imellom kong Frederik den sjette og General G. F. v- Krogh i Trondheim, i tidsrommet 1809-1813, tillige med nogle biografiske efterretninger om familien von Krogh.
 
26
Vore fælles ahner
Vore fælles ahner
 Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.